vastrasicklao.se
Akvarellmålare på Finnberget avbildar Stockholm
På Instagram hittar jag då och då skisser och akvareller som visar Stockholm och ibland tom Finnbods och Kvarnholmen.