vastrasicklao.se
Planprogrammet i Henriksdal: Miljöpartiet i vill ha nytt SoFo runt Svindersviken
I samband med Nacka kommuns förslag för två år sedan att exploatera nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget ännu mer än i aktuella planförslaget kom Miljöpartiet med idén att skona skogen oc…