vastrasicklao.se
Planprogrammet i Henriksdal: Nyckelbiotopen Trolldalen exploateras trots hundratals synpunkter
Skriverierna i Nacka Värmdö Posten och Mitt i Nacka om att nyckelbiotopen Trolldalen i Henriksdal mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken inte kommer att exploateras stämmer tyvärr int…