vastrasicklao.se
Granne fotade uggla i nyckelbiotopen Trolldalen
Redan tidigare har grannar på Kvarnholmen, Finnboda och Henriksdalsringen i Nacka berrätat om skrik och andra ljud i natten som skulle kunna komma från ugglor. Det har också hittats ihåligheter i t…