vastrasicklao.se
En massa Karl Johan svamp i Trolldalen & Henriksdal
Promenaderna i Trolldalen på Henriksdalsberget, Skatberget på västra Finnberget och Henriksborgs slänt mot Kvarnholmsvägen visar att det är gott om svamp i år. Jag träffade på några grannar i Troll…