vastrasicklao.se
Bilder på temalekparken Lilla Kvarnholmen 
Tor Svaes temalekpark i Henriksdalshamnen lockar barn och föräldrar från hela Storstockolm. För någon vecka sedan invigdes Lilla Kvarnholmen som följer samma idé men som anknyter till Kooperativa F…