vastrasicklao.se
Danviks hospital skadas av avbruten iordningsställning
Ägarbyten, konkurser, utmanande skick på byggsubstansen, ändring av fastighetens ändamål… Turerna kring Danviks hospital i Saltsjöqvarn med anor från mitten 1500-talet har varit många. Vid se…