vastrasicklao.se
Delar av brister i Henriksdals vattentorn åtgärdade
Nacka Värmdö Posten skrev om att Nackad livsmedelsinspektörer hittade många brister i Henriksdals vattentorn. Några har nu åtgärdats. Unkna luften från kalkavfällningar på vattenytan kom från att m…