vastrasicklao.se
Förskolebarn fick brev från kommunen om skövlingen av Trolldalen
Barnen på förskolan Inspiran Henriksdal på Henriksdalsberget har fått brev från Nacka kommun om planerna att bebygga nyckelbiotopen Trolldalen. Barnen på avdelningen Kristallen hade nämligen under …