vastrasicklao.se
Nackas nya översiktsplan: Många synpunkter på hyperförtätningen av Västra Sicklaön
Fram till 16 juni kunde privatpersoner, bostadsrättsföreningar, folkrörelser och företag lämna synpunkter på Nacka nya översiktsplan där kommunen ännu en gång redovisar avsikten att göra Henriksdal…