vastrasicklao.se
Bilder från Henkankarnevalen på Henriksdalsringens innergård
I fredags var det dags igen för legendariska ungdomsevenemanget Henkankarnevalen på fritidsgården Glada Henkan och Henriksdalsringens innergård.