vastrasicklao.se
Planprogrammet för Henriksdal: Nacka kommun ändrar sig delvis om att bygga i Trolldalen, skymma Henkanbornas utsikt och barnperspektivet
I ett samtal med planarkitekten som jobbar med att gå igenom de 400 synpunkterna som har kommit in på planprogrammet för Henriksdal blev det klart att Nacka kommun lyssnar på oss boende inom tre ol…