vastrasicklao.se
Grannarna i seniorhuset bakom Danvikshem förlorade i Mark- och miljööverdomstolen
Grannarna i seniorhuset bakom Danvikshem försökte ända in i det sista att få Mark- och miljööverdomstolen att pröva deras synpunkter på HSBs nya bebyggelse på natur- och rekreationsområdet Norra pl…