vastrasicklao.se
13 augusti: Svenska Turistföreningen gör utflykt till Svindersvik gård
Svenska Turistföreningen, som engagerar sig bl.a. för natur- och rekreationsområdena Ryssbergen, Trolldalen och Svindersviken, anordnar 13 augusti en utflykt till rokokogården Svindersvik. Utflykte…