vastrasicklao.se
Midsommar på Svindersviks brygghus – reservera plats
Svindersviks brygghus mittemot Henriksdalsberget, Finnberget och Kvarnholmen dukar upp midsommarlunch på lunchbuffén 20 och 21 juni.