vastrasicklao.se
28 juni: Informationskväll för dig som vill stötta nyanlända i Finnboda
28 juni, klockan 18:00 är du som vill stötta våra nyanlända grannar i Finnboda välkommen på en informationsträff i Vilans skolas matsal. Vid denna information kommer Nacka församling och Nacka komm…