vastrasicklao.se
30 juni: Fotbollsturnering på Henriksdalsberget 
I anslutning till Henkankarnevalen anordnar fritidsgården Glada Henkan även en fotbollsturnering på Henriksdalsringens konstgräsplan för dig mellan 12 och 19 år. Du mellan 12 och 15 år tävlar klock…