vastrasicklao.se
Henriksdals förskola kommer evakueras temporärt
Henriksdals förskola på Henriksdalsringens innergård behöver evakueras under en period då Stockholm Vatten och Avfalls borrningar inne i Henriksdalsberget orsakar höga stomljud inne i den befintlig…