vastrasicklao.se
Senast 16 juni: Mall för att lämna synpunkter på Nackas nya översiktsplan för Västra Sicklaön
Fram till 16 juni kan du som privatperson men även bostadsrättsföreningar lämna synpunkter på Nackas nya översiktsplan. Den förespråkar att skapa en tät stad i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda oc…