vastrasicklao.se
Planprogrammet för Henriksdal & skogen Trolldalen: Över 400 synpunkter från grannar och föreningar
Nacka kommun måste ha blivit mycket överraskade över det stora antal synpunkter på planprogrammet för Henriksdal där upp till 1.700 bostäder ska byggas främst i nyckelbiotopen Trolldalen, runt Henr…