vastrasicklao.se
Ingen bredare cykel- och gångväg under Hästholmsviadukten
Alliansen i Stockholm stad lovade under förra mandatperioden att göra något åt smala gång- och cykelvägen under Hästholmsviadukten i Danvikstill mellan Danviksklippan och Saltsjöqvarn. Men nuvarand…