vastrasicklao.se
Gående ska bort från cykelvägen på Norra Hammarbykajen
Cyklister har klagat på att flanörer och joggande använder cykelvägen på Norra Hammarbykajen mittemot Danviksklippan och Henriksdalshamnen. Förklaringen kan vara att gående undviker stenbelagda gån…