vastrasicklao.se
Kommun och bostadsrättsförening på Henriksdalsberget oense om friköp av tomt
Bostadsrättsföreningen Utsikten 1 – 35 på Henriksdalsberget kan from november 2020 behöva betala 330 procent mer i tomträttsavgälden (tomthyran) till Nacka kommun. Bostadsrättsföreningen vill…