vastrasicklao.se
6 november: Nätverksmöte för att bevara skogen Trolldalen
Nacka kommun insisterar i ett reviderat planförslag för Henriksdal på att bygga ett tiotal höghus, parkering och två bilvägar i nyckelbiotopen Trolldalen mellan Svindersviken, Finnboda och Henriksd…