vastrasicklao.se
KONE installerar elva hissar i Stockholm Lighthouse
KONE, JM och Peab har utrustat de åtta huskropparna som utgör Stockholm Lighthouse på Kvarnholmen i Nacka med elva innovativa hissar. Ett av husen har en utanpåliggande hiss med glasschakt och högs…