vastrasicklao.se
Sällsynta ormbunken murrutan trivs i Trolldalen
Skogen Trolldalen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken på gränsen mellan Nacka och Sjöstaden sträcker sig över två mikroklimat: Kallare nordiskt och varmare skånskt klimat. Branten mot Svi…