vastrasicklao.se
Skyltar uppe för att påminna om Finnboda varvas historia
Nu har HSBs skyltar kommit upp lite här och där för att påminna om Finnboda varvet historia i Nacka.