vastrasicklao.se
Att bo nära en skog som Trolldalen i Henriksdal kan höja värdet på din bostad
Bolånebanken SBAB har frågat 1.033 personer i enkäten Bostaden och Läget om vad som lockar i omgivningen när de söker boende. 57 % svarade ”närhet till naturområden” och 55 % ”att…