vastrasicklao.se
Trolldalen har stora naturvärden enligt Skogsstyrelsen och Nacka kommun
Nacka kommun och Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen är eniga att Trolldalen – skogen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken innehåller stora naturvärden med hotade och sällsynta …