vastrasicklao.se
Nya cykelställ i korsningen mellan Danviksklippan och Henriksdalshamnen
Stockholm stad har nu ersatt plätten med ogräs i korsningen Hästholmsvägen, Kanalvägen och Värmdövägen med planteringar och cykelställ.