vastrasicklao.se
Varför kallas skogen på Henriksdalsberget för Trolldalen?
Det är lätt att tro att namnet Trolldalen beror på att skövlingshotade skogen är trolskt vacker eller mystisk. Rätt ursprung till namnet hittar vi istället under vikingatiden.