vastrasicklao.se
Nacka kommuns grill på Henriksdalsberget faller isär redan efter ett år
Nacka kommun har för ett år sedan sponsrat en utomhusgrill till grannarna på Henriksdalsberget i slänten med utsikt mot Djurgården.