vastrasicklao.se
Nya skisser visar planer på ännu fler höghus i Henriksdal & skogen ryker helt
Nu har nya skisser dykt upp som visar visionerna för ny bebyggelse i Henriksdal med ännu fler höghus (upp till 1.900 lägenheter) samt att skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Sv…