vastrasicklao.se
Sprängningar i Henriksdalsberget februari till september 2016
Stockholm Vatten skriver i ett infoblad till boende om att staden har börjat spränga i Henriksdalsberget igen. Den här gången pågår sprängningar mellan mitten av februari och början av september.…