vastrasicklao.se
Fastighetsägare på Finnboda kaj lovar åtgärda avföringsläckage
Nacka Värmdö Posten har nu ställt Per Falck, ägare till SLG-huset på Finnboda kaj, om läckaget från avloppet.