vastrasicklao.se
Försämrad postservice i Saltsjöqvarn och Danviksklippan
Nacka vill bygga 50 höghus mellan Henriksdalsberget och Henriksborg men det tycker PostNord inte att det räcker. Efter att ha tagit bort brevlådorna på Danviksklippan har man nu även dragit ner på …