vastrasicklao.se
Inget kulturbidrag till bok om Kvarnholmens historia
Föreningen Kvarnholmens vänner har sökt hos Nacka kommun om 35.000 i projektbidrag för att trycka en bok om Kvarnholmens historia.