vastrasicklao.se
Nacka kommun säger jag till Östlig förbindelse via Kvarnholmen eller Finnboda
Nacka kommun har skickat ut en broschyr som med en översikt över pågående byggprojekt. Där finns också en spalt med titeln ”Nacka säger ja till Östlig förbindelse”.