vastrasicklao.se
Höstpromenad i äppelträdgården i Svindersvik
Härliga söndagsvädret lockade mig till Svindersviks brygghus och äppelträdgården framför rokokoslottet.