vastrasicklao.se
Öppna servering för pensionärer i Gula huset på Henriksdalsberget?
Reyaz Terzi, företagaren som håller i skrädderiet, kemtvätt och kiosken på Henriksdalsberget, har lång erfarenhet från restaurangverksamheter. Nu har han kommit med idén att öppna en servering för …