vastrasicklao.se
Nya bryggor och båtplatser till Hästholmens Båtsällskap på Kvarnholmen
KUAB, bolaget som omvandlar Kvarnholmen i Nacka till stad, har bekostat nya bryggor och båtplatser i väntan på kommande småbåtshamnen på södra Kvarnholmen.