vastrasicklao.se
Trafikkontoret vill byta ut Danviksbron
För mindre än 10 år sedan planerades för en ny bro över Danvikskanalen men politiker och tjänstemän fegade pga kostnader och påverkan på trafiken.