vastrasicklao.se
Telefoniföretaget Qall skyltar på DanvikCenter
Telefoniföretaget Qall har nu fått en egen stor skylt på DanvikCenters fasad för att synas väl från Värmdövägen.