vastrasicklao.se
Kolla på 3D-modell av framtida Nacka stad i Henriksdal med 2.000 nya bostäder
Nacka kommun har byggt upp en 3D-modell av hur framtida bebyggelsen med c:a 2.000 bostäder och därmed upp till 5.000 nya grannar kommer att se ut. Kolla hur du påverkas av förtätningen runt Henriks…