vastrasicklao.se
Parkering för bostäder i SLG-huset äter upp Seniorhusets rekreationsyta vid Danvikshem
Nacka kommun har fått förslag på att 20 bostadsrätter möjliggörs i s.k. SLG-huset, kontorshuset i fastigheten från 1920/30-talet på Östra Finnbodavägen.