vastrasicklao.se
Gående måste nu vänta längre på grönt vid Värmdövägen i Henriksdal
Att befolkningen på bägge sidor Värmdövägen i Henriksdal mellan Nacka och Hammarby Sjöstad har ökat markant och kommer att växa ytterligare har våra trafikplanerare helt missat. Trafikljusen priori…