vastrasicklao.se
Trafikljusen vid Värmdövägen i Henriksdal avstängda 10 gånger bara i år
Nacka Värmdö Posten har nu uppmärksammat hur vi som bor i Henrinsdalshamnen, Henriksdalsberget, Saltsjöqvarn mm tvingas riskera livet när vi tar oss över Värmdövägen.