vastrasicklao.se
Vad hände med breddningen av cykel- och gångvägen nedanför Danviksklippan
Hösten 2014 skulle Stockholm stad bredda trånga cykel- och gångvägen under Hästholmsviadukten nedanför Danviksklippan.