vastrasicklao.se
Nacka kommun för fler turer på buss 71
Keolis, SL och Stockholm läns landsting har föreslagit en neddragning av turtätheten på busslinje 71 mellan Slussen och Jarlaberg via bland annat Henriksdalshamnen.