vastrasicklao.se
Centraliseringen av Stockholms avloppsrening i Henriksdal börjar under andra kvartalet 2015
Många på Västra Sicklaön har nu fått ett nyhetsbrev från Stockholms Vatten om hur att Henriksdals reningsverk måste utökas, nu när Stockholm stad stänger Bromma reningsverk.